Mái hiên Phú Xuân đã từng bước chinh phục thị trường quận tân bình